Nytt experiment med basinkomst behövs

Jouko Hemmi kirjoitti Ruotsin perustulopuolueen keskustelufoorumille 29.4.2019 artikkelin uuden perustulokokeilun tarpeellisuudesta. Artikkeli julkaistiin myös Åbo Underrättelser -lehdessä 11.5.2019, mutta toimituksen vahvasti lyhentämänä versiona. Julkaisemme tässä täyspitkän version.

NYTT EXPERIMENT MED BASINKOMST BEHÖVS

Påståenden om det omöjliga i att finansiera ovillkorlig basinkomst kan omedelbart kastas i soptunnan.

Följande exempel bekräftar sådan uppfattning i fall du tittar på en undersökning som beställts av det prestigefyllda American Roosevelt Institute om Unconditional Basic Income (se länken nedan). I granskningen fanns det “tre separata förslag: månadsvis 1000 US dollars (ca 840 EUR) basinkomst för varje vuxen, 500 US dollars månadsvis ‘grundlön’ för varje vuxen och 250 US dollars barnbidrag per månad för varje barn”. “Forskarna drog slutsatsen att ju större summan [UBI] är, desto mera signifikant är den positiva ekonomiska effekten. De förutspådde att basinkomsten av 1 000 US dollar skulle öka ekonomin med 12,56 procent under åtta års tid, varefter dess påverkan skulle småningom minska. Detta skulle leda till en ökning av bruttonationalprodukt (BNP) på 2,5 miljarder dollar.” https://futurism.com/experts-universal-basic-income-boost-…/

För en tid sedan hävdade Matti Apunen, direktör av Finska Näringslivets delegation, i Yle TV1:s Efterkloka program att finansieringen av UBI är helt omöjlig. Han glömde nog att motivera sitt påstående. Ett sådant svulstigt prat är typisk retorik bland representanter för vissa politiska partier; i synnerhet för Finlands Fackförbunds Centralorganisation (FFC = LO i Sverige), vilket syftar till att förvirra folket. Från sidan av så högt inflytelserika samhällsaktörer, som också Matti Apunen tillhör, är det mycket skadlig attityd och opinionsbildning gentemot folket. Enligt Helsingin Sanomat -tidningens gallupp år 2013 förespråkade 60 % av folket basinkomsten, medan over 70% av arbetslösa och Vänsterförbundets anhängare talade för basinkomst.

Sådan hänvisade ledande vältalighet/talförhet, som också övas av andra, mindre betydande massmedier och motståndare till grundinkomst, är inte baserad på dessa ovan hänvisade högkvalitativa motståndares ovetskap utan på deras likgiltighet och political horse-trading. De bara låter bli att berätta för folket vad för slags samhällelig funktion basinkomsten symboliserar. I samband med beslutsfattande om vår politiska elits ekonomiska, sociala och kulturella utveckling är en sådan attityd helt oansvarig.

Finlands basinkomstexperiment byggdes på alltför snäv basis då det omfattade endast 2000 personer och alla var arbetslösa. Regeringens mål var att ge autentisk information om hur experimentet skulle påverka deras sysselsättning. Den experimentella uppställningen var inte baserad på verklig, fri, basinkomst. Många i Finland har misstänkt att regeringen medvetet beslutat att organisera ett felaktigt experiment för att undvika att uppleva ett äkta experiments goda effekter – sådana som t. ex. det kanadensiska genuina basinkomstexperimentet i Manitoba province på 1970-talet genererade. Dess resultat var så bra att den dåvarande kanadensiska regeringen var tvungen att mörklägga dem. Det var först under 2010-talet då man kunde ta itu med experimentets analysering. (Det lönar sig att titta t.ex. bakom denna länk: https://www.huffingtonpost.ca/…/mincome-in-dauphin-manitoba…)

Vi fick läsa från det finska experimentets delårsrapport att

  • experimentets sysselsättningseffekter var inte sämre än de man fick från de arbetslösa i kontrollgruppen (dessa blev även lite sämre anställda än de som deltog i experimentet);
  • en ännu större besvikelse för regeringen torde ha varit det att experimentet väsentligt förbättrade deltagarnas välbefinnande, minskade stress och skapade förtroende för samhället.

Det finns två parter i Finland som kraftigt driver på ett nytt, genuint basinkomstexperiment: De Gröna och Vänsterförbundet. Såhär gör naturligtvis också BIEN Finland. Det är mycket viktigt för den nya regeringen (förhandlingarna pågår om sammansättning…) att snarast möjligt fatta beslut om att organisera ett experiment på basinkomst under den just påbörjade nya valperioden. Experimentet skulle då omfatta flera grupper som ska testas, t.ex. för samhället mycket viktiga små- och mikroföretagare, egenföretagare, studenter, frilansare, konstnärer, deltidsarbetare, korttidsarbetare, arbetare på sk. 0 timmars kontrakt – och dom som fallit ut genom alla skyddsnät utanför samhällelig delaktighet. Det här är ett sätt att göra experimentet omfattande valid. Då kan dess dynamiska effekter utvidgas till att gälla för hela nationen.

Ty pengarna till ett nytt experiment finns redan om vi tror på artikeln som Helsingin Sanomat publicerade den 27. april 2018, enligt vilken finska skattebetalare betalade (2016) ”arbetslöshetsersättning på 4,97 miljarder euro, utkomststöd på 734,5 miljoner euro och bostadsbidrag på 1,9 miljarder euro”.

Från denna pott över 7 miljarder euro för socialbidrag är det lätt att släppa ut pengarna för ett nytt experiment eller i alla fall ett tillräckligt stort antal pengar för de statligt budgeterade socialbidrag som skulle ha betalats ut till personer som lever på sociala och andra subventioner, också utan att experimentet skulle ha organiserats.

Om i slutändan pengarna inte räcker till kan man investera märkbara medel för experimentets finansiering genom att demontera stora delar av den enorma och mycket dyra byråkratin, vilket innebär att ett större antal socialarbetare kan befrias från sitt job och ledsagas till människor som behöver äkta socialhjälp. På så sätt skall de kostnadsbesparingar, som uppstod till följd av f.d. stödmottagarnas rejält förbättrade livsförhållanden, slutligen täppa till ett potentiellt finansieringsdeficit. Tack vare ovillkorlig basinkomst blev även minskning av insjuknande i olika sjukdomar, psykologiska problem, narkotika- och alkoholmisbruk etc. mastigt markant.

Jouko Hemmi
Medgrundare och tidigare vice ordförande av BIEN Finland

P.S. Respons på artikeln från läsaren Jan Jäger:

”Mycket bra. Det är så uppfriskande att läsa denna välskrivna text. Inte minst stabila argument för att vi har råd med basinkomst. Ett av de vanligaste argumenten mot basinkomst brukar vara att vi inte kan finansiera. Finns någon förklaring varför Finland ligger så pass långt före Sverige i frågan? Finns det något renodlat basinkomst parti i Finland eller sker allt arbete för basinkomst i bien och de etablerade partierna.