Hiiliosinko olisi perustulo

Perustulosta on Suomessa keskusteltu perinteisesti sosiaaliturvan uudistuksena. Perustulon voi kuitenkin toteuttaa monin tavoin, myös sosiaaliturvasta irrallaan.

EU:ssa kerätään tällä hetkellä nimiä hiilimaksua ja osinkoa (englanniksi Carbon Fee & Dividend) koskevaan kansalaisaloitteeseen. Aloitteessa vaaditaan EU:n laajuisen hiilimaksun käyttöönottoa ja siitä saatavien tuottojen jakamista kaikille EU-maiden asukkaille tasasuuruisina kuukausittaisina tulonsiirtoina. Ehdotus olisi toteutuessaan käytännössä perustulo. Se ei kuitenkaan korvaisi sosiaaliturvaa, vaan maksettaisiin ihmisille sosiaaliturvan, palkan tai muiden tulojen lisänä. 

Hiilimaksu ja -osinko on markkinaehtoinen ratkaisu päästöjen vähentämiseksi taloudellista eriarvoisuutta vähentävällä tavalla. Ehdotuksessa fossiilisten polttoaineiden (öljy, kivihiili ja kaasu) käyttöön kohdistettu vero olisi käyttöönottovaiheessa alhaisempi ja sen tasoa korotettaisiin vuosittain. Tämä nostaisi fossiilisten polttoaineiden ja niillä tuotettujen tuotteiden hintoja, ja ohjaisi siten yrityksiä ja kuluttajia kohti vähäpäästöisiä ratkaisuja. Hiilimaksun tuotto jaettaisiin tasasuuruisena kuukausittaisena osinkona kaikkien järjestelmässä mukana olevien maiden asukkaille. Vaikka hiilimaksu nostaisi joidenkin tuotteiden hintoja, useimmat pieni- ja keskituloiset hyötyisivät järjestelmästä.

Ns. hiilivuodon (saastuttavan teollisuuden siirtyminen löyhemmän sääntelyn maihin) ehkäisemiseksi ja kansainvälisen puhtaan energian siirtymän kannustamiseksi ehdotuksessa otettaisiin käyttöön tuotteiden hiilijalanjälkeen perustuvat hiilitullit sellaisista maista tuottaville tuotteille, joissa ei ole käytössä päästöjen vähentämiseen pyrkivää hiilen hinnoittelua tai jossa hiilen hinta on alhaisempi. Hiilimaksuina kerätyn rahan kierrättäminen takaisin kansalaisille varmistaa, että järjestelmällä on riittävä poliittinen tuki eikä se heikennä pienituloisten toimeentuloa.

Hiiliosingon käyttöönotto olisi tervetullut uudistus ja uudenlainen instituutio, joka voisi avata tien kohti laajempaa perustuloa. Vaikka järjestelmän ensisijainen tehtävä olisi ohjata yrityksiä ja kuluttajia kohti puhtaan energian siirtymää, se olisi myös kokonaan uudenlainen tulonjaon mekanismi. Siksi jokaisen perustulon kannattajan kannattaa allekirjoittaa aloite.

Tee siis näin: 1. Mene osoitteeseen https://eci.ec.europa.eu/007/public/#/initiative. 2. Anna tukesi aloitteelle täyttämällä sivulla oleva lomake. 3. Jaa aloite Facebookissa, sähköpostilla, WhatsApp-ryhmässä, tekstiviestillä tai ihan miten haluat.

Johanna Perkiö

Kirjoittaja viimeistelee Tampereen yliopistolla suomalaisten puolueiden käymää perustulokeskustelua käsittelevää väitöskirjaansa. Hän on laatinut ajatuspaja Vasemmistofoorumille hiljattain raportin Talous ekologisen kriisin aikana ja työstää siellä nyt perustuloa sosiaalisena osinkona käsittelevää selvitystä. Hän on BIEN Finland – Suomen perustuloverkosto ry:n hallituksen jäsen.