Nätverket för basinkomst

Med målet att åstadkomma en livligare debatt om basinkomst, främja införandet av basinkomst i Finland och följa med vilka framsteg initiativ för basinkomst gör i internationella sammanhang har en förening bildats. Föreningens namn är BIEN Finland – Suomen perustuloverkosto ry, där BIEN är förkortning av Basic Income Earth Network; ett internationellt nätverk för basinkomst.

Till det finländska nätverket för basinkomst, som är politiskt obundet, hör forskare, aktivister och medborgare med intresse för basinkomst. Medlemmarna håller kontakt via en Facebook-grupp och en e-postlista. De träffas också till möten och tillställningar.

Det internationella nätverket BIEN grundades 1986 i Europa och utvidgades 2004 till att omfatta hela världen. Basic Income Earth Network upprätthåller en nyhetstjänst på webben och stöder den vetenskapliga tidskriften  Basic Income Studies. Finlands nätverk för basinkomst, som grundades 2011, är en av BIEN:s tjugo nationella medlemsorganisationer.

Det finländska nätverket konstituerade sig som en förening 14.11.2012. Medlemsorganisationer är

Kontaktinformation och medlemskap:

BLI MEDLEM: Meddela namn, adress, telefonnummer och ev. yrke per e-post på adressen perustulo@perustulo.org. Du får ett svarsmejl med betalningsuppgifter för medlemsavgiften är 20 (det kan vara 10 euro för student eller arbetslös) och 50 euro för föreningsmedlemmar.

ANSLUT DIG TILL E-POSTLISTAN:
Anslut dig på webben eller skriv ett mejl till perustulo@perustulo.org.

FACEBOOK:
Suomen perustuloverkosto

Föreningens stadgar på finska.