Tunnettuja perustulon tukijoita

Arja AlhoArja Alho, tutkija ja kirjoittaja, Ydin-lehden päätoimittaja: “Kilpailukykykeskusteluumme tarvitaan ajattelutavan muutos. Suomella ei ole kansainvälisessä vertailussa suuria ongelmia – eikä ole edes järkevää kilpailla kehitysmaitten hikipajojen kanssa. Sen sijaan, että pönkitämme jatkuvasti suomalaisia yrityksiä ja niiden toimintaedellytyksiä, tarvitsemme panostusta ihmisten turvallisuuteen. Kun toimeentulo pätkätöiden epävarmassa maailmassa on perustulolla edes jotenkin turvattu, myös työllistymiselle ja yrittäjyydelle luodaan edellytyksiä. Näin saadaan aikaan toimeliaisuutta ja oikeaa kasvua talouteen.”

 

Li AnderssonLi Andersson, vasemmistonuorten puheenjohtaja: “Kannatan perustuloa koska se on inhimillisempi ja nykypäivän työelämää paremmin vastaava tapa järjestää sosiaaliturvaa. Perustulolla turvataan jokaiselle riittävä toimeentulo kaikissa elämäntilanteissa, mahdollistetaan työn, opiskelun sekä yrittämisen vapaa yhdistäminen sekä pienennetään tuloeroja. Riittävän toimeentulon takaava perustulo mahdollistaa tulevaisuuden suunnittelemisen riippumatta työsuhteen kestosta, perhe-elämän muutoksista tai elämäntilanteen äkillisistä muutoksista.”

 

Heikki HiilamoHeikki Hiilamo, KELA:n tutkimusprofessori: “Perustulo on 2000-luvun suuri sosiaalinen innovaatio. Se luo lisää työtä ja reittejä ulos köyhyydestä.”

 

 

Puppa JPuppa J, reggae-muusikko: “Kannatan perustuloa koska meidän taiteilijoiden ja freelancereiden epäsäännöllinen ja useista pikku purosista ( apurahat, keikkaliksat, rojaltit, tekijänoikeuskorvaukset ) koostuva elinkeinomme tuottaa jatkuvaa kitkaa kansaneläkelaitoksen kanssa. Perustulo helpottaisi arkeani konkreettisesti ja voisin keskittyä biisientekoon ja keikkailuun täydellä sydämellä!”

 

Harri JaskariHarri Jaskari, kansanedustaja: “Kannustava perustulo on merkittävä avaus työelämään ja yrittäjyyteen. Se mahdollistaa, että jokainen työpäivä kannattaa tehdä ja jokainen päivä kannattaa yrittää.”

 

 

Jouko Kajanoja, sosiaalipolitiikan dosentti: “Perustulo on palaamista pohjoismaisen hyvinvointivaltion juurille. Gunnar Myrdal ja Pekka Kuusi korostivat hyvinvointivaltiota yksilöllisten mahdollisuuksien synnyttäjänä. Uusliberalismin eteneminen on sittemmin vahvistanut tarveharkintaa ja tehnyt sosiaalipolitiikasta lannistavaa. Perustulo on harha-askeleen jälkeen seuraava vaihe, jossa korostuvat jälleen universalismi ja mahdollisuudet. Usko yksilöön palaa. Luottamus vahvistaa ihmisten yhteisöllisyyttä.”

 

Katja KettuKatja Kettu, kirjailija: “Perustulo takaisi toimeentulon freelancereille, taiteilijoille, perheenäideille ja muille nykyisille väliinputoajille, joiden elanto ei noudata tavanomaista palkansaantimallia.”

 

 

Esa KirkkopeltoEsa Kirkkopelto, professori, Taideyliopisto, esitystaitelija, Toisissa tiloissa: “Perustulo tuo kaikille mielekästä työtä! Yhtäältä työnantajille työn hinta halpenee, toisaalta työntekijät voivat kieltäytyä työstä. Eli työmarkkinoille syntyy uudenlainen, vapaampi neuvottelutilanne, josta hyötyy molemmat osapuolet ja koko yhteiskunta erilaisen työn määrän kasvun seurauksena!”

 

Mike Pohjola, kirjailija, käsikirjoittaja: “Suomalainen kansanluonne samaan aikaan vieroksuu ja lisää byrokratiaa. Perustuloaloite mahdollistaisi mutkattoman sosiaaliturvan ilman porsaanreikiä tai kannustinloukkuja. Taiteilijalle se mahdollistaisi keskittymisen pitkäjänteiseen kulttuurityöhön isänmaan hyväksi.”

 

 

Anna KontulaAnna Kontula, kansanedustaja, kirjailija: “Kannatan perustuloa, joka ratkaisisi yhdellä kertaa useita sosiaaliturvabyrokratiamme ongelmia. Lisäksi elämisen kannalta riittävän suuri perustulo helpottaisi pirstaletyön tekemistä, mutta vahvistaisi samalla työntekijöiden neuvotteluasemaa ja siten parantaisi työn tekemisen ehtoja.”

 

Arno KotroArno Kotro, kolumnisti: “Sosiaaliturva on nykyisin viidakko, joka rönsyää sekavana, passivoivana ja byrokraattisena. On järkevää selkiyttää sitä perustulon suuntaan, vaikka rahaa ei olisikaan enemmän käytössä. Samalla työnteko saadaan joka tilanteessa kannattavaksi.”

 

Kaija KärkinenKaija Kärkinen, laulaja, näyttelijä: “Mielestäni perustulo on paras mahdollinen sosiaaliturvan muoto. Se antaa mahdollisuuden omaan aktiivisuuteen sekä purkaa kannustinloukkuja ja byrokratiaa. Esimerkiksi itsensätyöllistäjien ja freelancereiden määrä kasvaa koko ajan, mutta nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä ei huomioi heitä. Perustulo tekee järjestelmästä joustavan, avoimen ja oikeudenmukaisen KAIKILLE.”

 

Rosa MeriläinenRosa Meriläinen, kirjailija: “Kannatan perustuloa, ettei kukaan jäisi koskaan täysin tyhjän päälle. Perustulo takaisi sen, että jokainen saisi aina edes hiukan rahaa, vaikka olisikin syyllistynyt esim. pätkätöihin. Kaikki kaipaavat ja ansaitsevat turvaa.”

 

 

Kalle Mustonen, kuvanveistäjä: “Aktiivisen kuvataiteilijan tulot ovat erittäin vaihtelevat ja satunnaiset. Viikkojen, jopa kuukausien paperisota jokaisen lyhyenkin apurahajakson jälkeen on henkisesti ja taloudellisesti sietämätön. Virastojen perusturvapäätöksiä odotellessa syntyy helposti maksuvaikeuksia. Jos työelämä yleisesti on menossa sirpaleisempaan suuntaan, meiltä loppuu kohta byrokraatit kesken. Perustulo lopettaa pätkätyöläisen nöyryyttämisen ja vapauttaa valtavan byrokraattiarmeijan hyödyllisempiin tehtäviin.”

 

Maria OhisaloMaria Ohisalo, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden puheenjohtaja: “Nykyinen sosiaaliturva on epäoikeudenmukainen, byrokraattinen ja riittämätön. Tarveharkintaiseen sosiaaliturvaan liittyy pahoja kannustinloukkuja, jotka estävät ihmisten siirtymisen työelämään. Nyt on mahdollisuus kokeilla käytännössä, kuinka perustulo voisi toimia.”

 

Heikki PatomäkiHeikki Patomäki, Maailmanpolitiikan professori (Helsingin yliopisto): “Perustulo on suurenmoinen idea, joka oikein toteuttuna lisää kansalaisten vapautta ja tasa-arvoa, yksinkertaistaa sosiaaliturvaa ja vähentää tarpeetonta byrokratiaa. Ketään ei enää pakoteta passiivisuuteen ja vetäytymiseen, vaan kaikki ovat vapaita kehittämään itseään ja osallistumaan yhteiskunnalliseen elämään kaikissa tilanteissa.”

 

Jarmo PuskalaJarmo Puskala, käsikirjoittaja (mm. Iron Sky -elokuva): “Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmämme on rakennettu teollisen yhteiskunnan vakaisiin työsuhteisiin. Tulevaisuudessa työn, harrastusten ja yrittäjyyden raja muuttuu koko ajan häilyvämmäksi. Tarvitsemme perustulon, joka antaa ihmisille vapauden tehdä, luoda ja yrittää.”

 

 

Tuomo PuumalaTuomo Puumala, kansanedustaja: “”Kun yhtä tukea lisätään, se on toisesta tuesta pois. Perusturva ei tällä menolla parane. Sosiaaliturvan ei pidä lannistaa, vaan kannustaa.”

 

 

Alf RehnAlf Rehn, liiketaloustieteen professori, Åbo Akademi: “Perustulo voisi olla erinomainen tapa vähentää yhteiskunnan byrokratiaa samalla kuin se kannustaisi uuteen yrittäjyyteen ja innovatiivisiin kokeiluihin. Koska tuen mielummin mahdollistavia järjestelmiä kuin rajoitteita ja pykäläviidakkoa, tuen myös perustulo-aloitetta.”

 

Hannu SahaHannu Saha, professori, Sibelius-Akatemia: “‘Vapautta byrokratiasta’ ja ‘Työnteko kannattaa aina’ ovat mielestäni tärkeimpiä iskulauseita tulevaisuuteen. Siksi haluan olla aktiivisesti ajamassa tätä kansalaisaloitetta.”

 

 

Osmo SoininvaaraOsmo Soininvaara, kansanedustaja: “Perustulo on jälkiteollisen yhteiskunnan sosiaalipolitiikkaa. Se antaa ihmisille enemmän vastuuta omasta toimeentulostaan ja tekee kaikille mahdolliseksi parantaa omaa tilannettaan. Samalla se lisää yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta parantamalla pienipalkkaisten asemaa.”

 

Leo StraniusLeo Stranius, Luontoliiton puheenjohtaja: “Perustulo selkeyttää sosiaaliturvaa, poistaa kannustinloukkuja ja ehkäisee väliinputoamista. Perustulo tekisi ihmisten vaihtuvien elämäntilanteiden hallinnan helpommaksi ja vapauttaisi arjen hallintaa.”

 

Esko ValtaojaEsko Valtaoja, kolumnisti ja avaruustähtitieteen professori, Turun yliopisto: “Kaikille kuuluvaa sosiaaliturvaa vastustettiin aikanaan sitkeästi, mutta nyt sitä pidetään itsestään selvänä ihmisoikeutena. Ennemmin tai myöhemmin myös kaikille kuuluva perustulo tulee muuttumaan itsestään selväksi ihmisoikeudeksi. Miksi ei jo nyt eikä vasta joskus?”

 

Olli VirtaperkoOlli Virtaperko, säveltäjä: “Perustulomalli takaa aidon perusturvan kaikille kansalaisille, toisin kuin nyt, jolloin esimerkiksi itseni kaltaiset yrittäjyyteen pakotetut freelancer-taiteilijat ovat käytännössä niin työttömyys- kuin toimeentulotuenkin ulkopuolella. Kansantaloutta kokonaisuutena rasittamaton perustulomalli tekee tekee työn tekemisestä ja vastaanottamisesta kannattavaa tilanteessa kuin tilanteessa ja selkiinnyttää sekavaa sosiaaliturvajärjestelmää. Tässä kolme syytä, miksi kannatan perustulo-kansalaisaloitetta.”