Materiaalipankki

Videolinkkejä
Tampere Bien Congress 2018
Tarinoita tukiviidakosta:
Luettavaa (tutkimusta/kirjallisuutta)
Tietoa vuoden 2013 kansalaisaloitteesta
Tunnettuja perustulon tukijoita
Asiantuntijalausuntoja perustulon puolesta
Webinaarit