Perustulosta eväitä hallitusneuvotteluihin

Suomen tulevalla hallituksella on historiallinen mahdollisuus edistää perustuloa. BIEN Finland – Suomen perustuloverkosto katsoo, että perustulon käyttöönotolla olisi myönteinen vaikutus moniin Antti Rinteen hallituskysymyksissä esiin nouseviin asioihin. Siksi haluamme evästää osaltamme hallitusneuvottelijoita.

Perustulo olisi hallituskysymysten hengessä tehokas väline köyhyyden vähentämiseen ja hyvinvoinnin kohentamiseen koko yhteiskunnan tasolla. Perustulon keskiössä on ajatus toimeentulon takaamisesta kaikille yhteiskunnan jäsenille vastikkeettoman ja säännöllisen rahasumman muodossa. Perustulo poistaisi syyperusteiseen sosiaaliturvaan liittyvät byrokratia- ja kannustinloukut. Se silloittaisi katkoksia työelämän murroskohdissa ja tukisi yrittäjyyttä ja elinikäistä oppimista.

Perustulo kehittäisi suomalaista elinkeinoelämää yrittäjämyönteisempään suuntaan. Se tukisi luovan talouden kehitystä lisäämällä mahdollisuuksia itsensä työllistämisen ja yritysideoiden kokeilemiseen. Perustulo myös tukisi alueiden elinvoimaa ja paikallistalouksien kehitystä.

Edellisen hallituksen toteuttaman perustulokokeilun tärkeä tulos oli, että perustulo kohentaa saajiensa hyvinvointia. Perustulon saaminen takasi varman ja ennakoitavissa olevan kuukausittaisen tulon, joka vapautti ihmiset sosiaaliturvaan liittyvästä jatkuvasta selvittelystä, jonka monet tuntevat taakkana harteillaan. Sen sijaan perustulon käyttöönotto vapauttaisi viranomaisten resursseja sosiaalipalvelujen suuntaamiseen niitä todella tarvitseville.

Perustulokokeilu toi Suomelle kansainvälistä näkyvyyttä ennakkoluulottomana yhteiskunnallisen uudistuksen kokeilijana. Suomen EU-puheenjohtajuuskauden aikana Suomen tulisi laajentaa keskustelua perustulosta EU:n suuntaan. Perustulon käyttöönotto on myös tulevaisuuden Euroopan kysymys. Se voitaisiin toteuttaa esimerkiksi sosiaalisena osinkona.

Perustulo olisi satsaus hallituskysymykissä mainitun turvallisen oikeusvaltion kehittämiseen. Toimeentulon tunnustaminen perustulon muodossa perusoikeudeksi olisi suomalaisen yhteiskunnan vakautta ja oikeusvaltioluonnetta tukeva tekijä. Perustulo vahvistaisi yhteiskunnan sosiaalista kestävyyttä.

Perustulo on pohjimmiltaan perusoikeus, jolla taataan ihmisarvoinen elämä kaikille. Hallituskysymyksissä mainittu syyperustaisen sosiaaliturvan yhtenäistäminen ja ymmärrettävämmäksi tekeminen ovat perustulon suuntaisia uudistuksia. Juuri sosiaaliturvajärjestelmän syyperustaisuus aiheuttaa sen suurimmat ongelmat. Siksi kaikki askeleet syyperustaisuuden vähentämiseksi vievät kohti perustuloa.

Suomen perustuloverkosto esittää, että perustulo asetetaan tietoisesti sosiaaliturvajärjestelmän kehittämisen tavoitteeksi, jolloin sosiaaliturvaa voidaan kehittää johdonmukaisena kokonaisuutena, eikä tilkkutäkkinä. Tulevan hallituksen tulee myös päättää uudesta laajemmasta perustulokokeilusta, joka täyttää oikean perustulokokeilun ehdot.

BIEN Finland – Suomen perustuloverkosto ry

https://perustulo.org

Lisätietoja:

Perustuloverkoston hallitus perustulo@perustulo.org.