LAHJOITTAKAA VAROJA SUOMEN PERUSTULOVERKOSTOLLE!

top-banner

BIEN Finland – Suomen perustuloverkosto ry
tekee tärkeää kansalaisjärjestötyötä vapaaehtoisvoimin niin Suomen kuin kansainvälisenkin perustulokeskustelun sekä perustulohankkeiden ja -tapaamisten kanssa. Emme maksa palkkoja, mutta vaikuttamiseen, tiedottamiseen ja yhteydenpitoon tarvitsemme taloudellisia resursseja.

Suomen laajaa kansainvälistäkin huomiota herättänyttä perustulokokeilua täytyy seurata tarkkaan ja siihen pyrkiä vaikuttamaan. Myös laajempaa perustuloon liittyvää tutkimusta tarvitaan enemmän ja tutkimusta rahoittavia instituutioita tulee saada mukaan.

Verkostomme on yhdessä Tampereen yliopiston kanssa saanut järjestettäväkseen maailman perustuloverkoston (BIEN) kansainvälisen kongressin vuonna 2018. Tämäkin edellyttää verkostomme edustajilta entistä enemmän yhteydenpitotarvetta ja tapaamisia myös kansainvälisesti.

BIEN Finland – Suomen perustuloverkosto ry on saanut Poliisihallitukselta rahankeräysluvan ja näin voimme ottaa vastaan lahjoituksia yleisöltä ja yhteisöiltä. Luvan numero on POL-2016-913 (saatu 14.6.2016) ja keräystili on
FI86 5290 0220 4206 55
-Maksettaessa pitää käyttää viitenumeroa 2066.

Toivomme, että jäsenet suorittavat tukimaksut jäsenmaksun yhteydessä tai erikseen jäsenmaksuviitteellä. Jäseneksi liittymisohjeet löytyvät täältä.

Kerättävien varojen poliisihallituksen hakemukseen kirjattu käyttötarkoitus

Kerätyt varat voidaan käyttää:

-esitemateriaaleihin sekä painettuihin tilaisuuksien ohjelmiin ja esitelmiin, joiden tarkoituksena on esitellä perustuloa

-perustuloon liittyvän tutkimuksen kokoamisesta aiheutuviin kustannuksiin

-perustuloon liittyvän tutkimuksen tukemiseen stipendein tai maksamalla tukijoiden kansainvälisistä tapaamisista aiheutuvia matkakuluja

-perustuloa esittelevien tapahtumien järjestämiseen

-BIEN2018 kongressin ja kokouksen järjestämiskustannuksiin, joita ovat kansainvälisten alustajien matka- ja esitelmäkulut sekä tiloista ja muusta organisoinnista aiheutuvat kulut

-kokouksiin, organisoitaviin tilaisuuksiin, ulkomailla tapahtuviin konferensseihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuviin matkakuluihin.

top-banner