KUTSU: Taloustutkijoiden perustuloseminaari 14.1.2014 Tampereella

Aika: Tiistai 14.1.2014 iltapäivällä
Paikka: Tampereen yliopisto (tarkempi paikka varmistuu myöhemmin)

Perustulo – haaste taloustieteilijöille

Perustulo on noussut niin globaalisti kuin kansallisestikin yhdeksi aikamme tärkeimpiä innovaatioita. Aihetta on tähän asti käsitelty paljolti sosiaalipoliittisena kysymyksenä ja sosiaalitieteilijöiden näkökulmasta korostaen perustuloa köyhyyden lieventämisen ja sosiaalisten oikeuksien laajentamisen keinona. Kyseessä onkin merkittävä yhteiskunnallinen uudistus, missä on kyse myös sosiaalipolitiikan ja verotuksen integraatiosta. Tutkimuksia ja arvioita on tehty myös perustulon rahoituksesta ja tulonjakovaikutuksista. Tietystä edistyksestä huolimatta perustulo on jäänyt taloustieteellisessä tutkimuksessa marginaaliin, vaikka taloustieteellisen tutkimuksen tarve on ilmeinen. Taloustieteessä on kuitenkin osoitettavissa monia teoreettisia ja metodologisia vahvuuksia, joita voitaisiin hyödyntää myös perustulokeskustelussa. Esimerkiksi kulutuksen (kulutusfunktio), tulonjaon ja verotuksen suuret kysymykset ovat jääneet aivan liian vähälle huomiolle kun on arvioitu sitä millainen rooli perustulolla voisi olla niin taloudellisesti kuin sosiaalipoliittisestikin. Tällaisen tiedon tarve on ilmeinen, sillä mitään merkittävää yhteiskunnallista uudistusta on vaikea perustella ilman taloudellisten vaikutusten arviointia.

Tampereen yliopiston tutkijat ja BIEN Finland – Suomen perustuloverkosto, haastavatkin nyt taloustieteilijöitä ja muita yhteiskuntatieteilijöitä paneutumaan perustuloon taloustieteen näkökulmasta ja samalla kartoittamaan, miten talous- ja sosiaalitieteilijät voisivat tehdä yhteistyötä tässä kiinnostavassa kysymyksessä. Tässä tarkoituksessa olemme kutsuneet taloustieteilijöitä ja sosiaalitieteilijöitä yhteiseen iltapäiväseminaariin.

Alustajia on jo ilmoittautunut seuraavista aiheista:
– Perustulotutkimuksen rajapinnat taloustieteisiin
– Tuloverojärjestelmän säätäminen kannustavaksi perustulon avulla
– Työtä ei tarvita, tarvitaan arvoa
– Kulutus, tulonjako ja perustulo
– Perustulo 500 € – laskelmia rahoituksesta

Haastamme erityisesti nuoret taloustieteilijät perustuloon liittyvien ilmiöiden tutkimukseen ja esittämään omia tutkimussuunnitelmiaan ja tuloksiaan tässä seminaarissa. Myös ulkomaisten tutkimusten esittelyt ovat erittäin tervetulleita. Seminaariin osallistuvia pyydämme ilmoittamaan tilaisuuden järjestäjille joulukuun 20. päivään 2013 mennessä aiheen ja abstraktin josta olisi halukas käyttämään seminaarissa puheenvuoron. Järjestäjät pyrkivät sitten arvioimaan miten niitä saadaan sijoitettua iltapäivän pituiseen ohjelmaan.

Suomen perustuloverkosto tulee järjestämään jatkossakin aiheeseen liittyviä seminaareja ja edistää aiheen tutkimusta. Tampereen yliopistolla on suunnitteilla laaja Euroopan laajuinen tutkimusprojekti, missä voi olla mahdollisuuksia myös useille taloustieteilijöille.

Yhteydenottoja odottaen,

Pertti Koistinen, sosiaalipolitiikan prof., Tampereen yliopisto
Hannu Laurila, taloustieteen lehtori, Tampereen yliopisto
Markku Ikkala, YTM, BIEN Finland – Suomen perustuloverkosto ry (markku.ikkala@gmail.com, Puh. 040 763 9112)
Antti Halmetoja, YTM, Tampereen yliopisto (antti.halmetoja@uta.fi, Puh. 044 3738499)