MIELIPIDE: Perustulo sosiaalisena osinkona – Johanna Perkiö

Perustulosta puhutaan yleensä sosiaalipolitiikan viitekehyksessä. Se nähdään paremmin toimivana vähimmäisturvana, josta puuttuisivat nykyiselle sosiaaliturvalle ominaiset loukut, väliinputoamiset ja massiivinen byrokratia.

Historiallisesti perustulon idea on lähtenyt ajatuksesta, että kaikilla maapallolle syntyvillä ihmisillä on oikeus tiettyihin työsuorituksesta riippumattomiin materiaalisiin resursseihin. Perustuloidean juuret jäljitetään usein Thomas Paineen, joka ehdotti kertaluontoisia sosiaalisia osinkoja maksettavan eräänlaisena korvauksena yhteismaiden yksityistämisestä, joka vei köyhiltä oikeuden hankkia toimeentuloaan suoraan maasta keräilemällä, metsästämällä, kalastamalla ja antamalla karjansa laiduntaa. Painelle perustulon kaltainen, rikkailta verotettava maksusuoritus ei merkinnyt hyväntekeväisyyttä köyhille, vaan oikeudenmukaista siivua yhteisestä varallisuudesta.… Lue lisää

BLOGG: Grundinkomst kunde hindra samhällsmobbningen – Jouko Hemmi

Arbetsminister Ihalainen säger i Helsingin Sanomat (16.1.2015): ”I Finland har man inte insett det faktum att hälften av alla arbetslösa, det vill säga 180 000 personer, är svårare att sysselsätta. Det gäller långtidsarbetslösa som periodiskt är utan arbete och förgäves utsätts för sysselsättningsåtgärder. […] Vi har varit bekymrade över att arbetslösheten håller på att utvecklas till tidsbomb. Även om exporten börjar återhämta sig och ekonomin tillfriskna, sker dessa människors återanställning inte av sig självt. Det krävs stöd för arbetsförmåga, rehabilitering, sociala tjänster och utbildningsverksamhet.”

Det är arbetskraftsmyndigheternas fraseologi och retorik, som är orsaken till att dessa 180 000 arbetslösa har förblivit arbetslösa i onödan.… Lue lisää

MIELIPIDE: Demarit eivät voi ohittaa perustuloa! – Thomas Wallgren ja Jorma Kalela

Blogikirjoitus 6.5.2015

Thomas Wallgren ja Jorma Kalela 

DEMARIT EIVÄT VOI OHITTAA PERUSTULOA

 

Sosialidemokraattien aloitteesta tehtiin hallitusmuotoon vuonna 1972 merkittävä lisäys. Sen mukaan on ”valtiovallan asiana … järjestää kansalaisille mahdollisuus tehdä työtä”. Tähän määräykseen perustuvasta velvoitetyöllistämisestä jouduttiin luopumaan vuonna 1993, kun työttömyys oli noussut 20 prosentin tasolle.

Tuolloista lamaa seurasi Paavo Lipposen hallitusten aikana alkanut, runsaat kymmenen vuotta kestänyt voimakas nousukausi. Sen aikana paljastui, että palkkatyön osalta oltiin jälleen uudessa tilanteessa. Työn ja riittävän elannon saamisen suhde oli muuttunut.… Lue lisää

MIELIPIDE: Perustulo on parempi kuin vastikkeellinen sosiaaliturva – Otto Lehto

Harvan mielestä sosiaaliturvamme ei kaipaa uudistusta. Ongelmana on, että sosiaaliturva on erittäin kallis, mutta se silti tarjoaa heikkoa laatua ja kohtelee käyttäjiään huonosti.

Perustulo tarjoaa vaihtoehdon nykyiselle järjestelmälle. Se mahdollistaisi työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen. Selvä enemmistö (2/3) kansanedustajaehdokkaista kannattaa sitä, mikä on historiallinen saavutus.

Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa perustulo löytyy mm. Keskustan, Vihreiden, Vasemmistoliiton ja Piraattien vaaliohjelmista. Useissa tutkimuksissa on myös osoitettu, että enemmistö kansalaisista suhtautuu perustuloon myönteisesti.

On täysin mahdollista, että uusi hallitus ottaa perustulokokeilut hallitusohjelmaansa.

Mutta perustulolla on myös kilpailija.… Lue lisää

Perustulon aika on nyt? 31.03.2015, klo 17.00

Päivä: 31.03.2015
Aika: klo 17:00–19:30
Paikka: Jyväskylän Pääkirjasto Pieni luentosali

Perustulo on noussut esiin suomalaisessa poliittisessa keskustelussa viime vuosina. On esitetty perustulomalleja hahmotellen erillaisia perustulon tasoja ja toteuttamistapoja. Ehdotuksia on tullut niin oikealta kuin vasemmalta. Viime syksynä otettiin tarkastelun alle perustulokokeilut mm. Sitra ja Tela rahoittivat ajatushautomo Tänk toteuttaman perustulokokeilu-selvityksen. Asiaan voi tutustua lähemmin tästä linkistä: http://www.sitra.fi/uutiset/tulevaisuus/ajatushautomo-tank-kenttakoe-paras-tapa-kokeilla-perustuloa

Keskustelua on käyty perustulokokeilun menetelmistä kuten Tänkin esittämästä kenttäkokeesta ja mm. Keski-Suomeen esitetyistä alueellisista kokeiluista. Kannattaa siis aktivoida keskustelua myös Jyvässeudulla ja Keski-suomessa.Lue lisää

Seminaari perustulokokeiluista 20.1.2015 klo 16-19

Ajatus perustulokokeilun järjestämisestä Suomessa nousi pinnalle syksyllä 2014 Keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän aloitteesta. Hiukan tämän jälkeen julkistettiin Sitran ja Telan rahoittama raportti, jossa selvitetään tarkasti perustulokokeilun mahdollisuudet. Seuraava hallitus päättää tuleeko perustulokokeilusta totta ja millä tavoin se järjestetään. Sitä ennen on kuitenkin ratkaistava useita käytännön kysymyksiä. Tulisiko kokeilu järjestää hajautetusti vai alueellisesti? Millä perusteella osallistujat valitaan? Millaista perustulomallia lähdetään kokeilemaan? Mitä opittavaa meillä on muualla tehdyistä kokeiluista?

Näitä kysymyksiä pohditaan BIEN Finland – Suomen perustuloverkoston ja Keskustan järjestämässä seminaarissa asiantuntija-alustusten ja poliitikkopaneelin voimin.… Lue lisää

Perustulo – perusoikeudet -symposiumi 24.11.2014

Aika: 24.11.2014 klo 13.00–18.00
Paikka: Kelan päätalo, Kela-halli, Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki

Tilaisuudessa keskustellaan perustulon mahdollisuuksista turvata Suomen perustuslain takaamat taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet. Keskustelijoina ovat mm. professori Evelyn Forget Kanadasta sekä tutkija Bettina Leibetseder Itävallasta. He kertovat Kanadan perustulokokeilun terveysvaikutuksista ja Itävallan minimitulokeskustelusta kansainvälisessä viitekehyksessä.

Suomalaisia eri alojen asiantuntijoita ja tutkijoita, jotka osallistuvat vuoropuheluun perustulon ja perusoikeuksien yhteyksistä, ovat mm. professorit Matti Mikkola, Jorma Kalela, Elina Pirjatanniemi ja Pertti Koistinen, valiokuntaneuvos Paula Tiihonen ja apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin eduskunnasta, ylijohtaja Tuomas Pöysti Valtiontalouden tarkastusvirastosta ja päätoimittaja VTT Arja Alho Ydin-lehdestä.… Lue lisää

Suoralla demokratialla perustuloon: sveitsiläiset perustuloaktivistit mukana Suomen sosiaalifoorumissa 26.4.2014

BIEN Finland – Suomen perustuloverkosto järjestää yhteistyössä Hyvinvointivaltion vaalijat ry:n ja VISIO Vihreän ajatuspajan kanssa Suomen Sosiaalifoorumissa kaksi tilaisuutta, jossa sveitsiläiset perustuloaktivistit kertovat menestyksekkäästä kansalaisaloitekampanjastaan. Tilaisuuksien kieli on englanti. Sosiaalifoorumi järjestetään 26.-27.4.2014 Helsingin ruotsinkielisellä työväenopistolla Arbiksella (Dagmarinkatu 3).

1. Swiss Basic income initiative – background, present and future

Lauantai 26.4.
klo 12 – 13.30, luokka 13

Swiss basic income activists Enno Schmidt and Aegidius Jung outline the background of proposal, how it was proceeded to official initiative, and how will it be advance to public election issue.… Lue lisää

Seminar: Basic Income for Europe?

31.3.2014 klo 14-16, Pikkuparlamentin Kansalaisinfo, Arkadiankatu 3, Helsinki

The European NGO’s and social movements are campaigning for unconditional basic income as a new social right for all EU citizens. How does the future of basic income look like? What are the potential pathways for basic income’s realization on the EU level? What can MEP’s and citizens do in order to make basic income recognized as a new social right?

Speakers:

Stanislas Jourdan (journalist, activist in UBIE – Unconditional Basic Income Europe network): The European campaign for unconditional basic income: lessons from the past and perspectives for the future

Panel discussion with Finnish MEP candidates Silvia Modig (The Left Alliance), Touko Aalto (The Greens) and Thomas Wallgren (SDP), Finnish basic income activist Otto Lehto (BIEN Finland) and Stanislas Jourdan (UBIE)

285,042 Euroopan kansalaista haluaa Euroopan Komission harkitsevan perustuloa

Eurooppalainen kansalaisaloite vastikkeettomasta perustulosta päättyi virallisesti tiistaina 14.1., kerättyään ainakin 285.042 kannatusilmoitusta EU-kansalaisilta 28 maassa. Aloite ei kuitenkaan onnistunut saamaan Euroopan Komission käsittelyn vaatimaa miljoonaa allekirjoitusta.

”Haluamme kiittää jokaista tukijaa, joka allekirjoitti aloitteemme tai levitti sitä”, sanoo itävaltalainen Klaus Sambor aloitetta 28 Euroopan maassa koordinoineesta työryhmästä. Kuusi maata – Bulgaria, Slovenia, Kroatia, Belgia, Hollanti ja Viro saavuttivat kiintiönsä, ja Unkarikin melkein. ”Tämä aloite oli vasta euroopan laajuista perustuloa ajavan liikkeen alku”, sanoo Sambor. Kampanjan tueksi perustettiin uusia ryhmiä moneen maahan, ja se vahvisti olemassaolevia perustuloverkostoja.… Lue lisää